close modal icon

Select your preferred language

Terug naar Hulpcentrum

Zet Shell zich in om haar CO2-uitstoot te verminderen?

  1. Shell is een bereidwillige en competente speler in de energietransitie. Wij zien commerciële kansen in deelname aan het wereldwijde streven naar meer en schonere energieoplossingen. Shell kan op dit moment een belangrijke bijdrage leveren aan de energietransitie door de rol van aardgas voor transport van brandstof, warmte en licht naar huizen te vergroten en industrieën te ondersteunen.
  2. Vele delen van de samenleving streven naar een netto-nuluitstoot in 2050. Shell wil, in 2050 of eerder, een energiebedrijf zijn met netto nul uitstoot, in lijn met de ontwikkelingen in de samenleving. Klik hier voor meer informatie over de stappen die wij zetten in de energietransitie.
  3. Dit doel willen we op drie manieren bereiken. Ten eerste streven we ernaar om tegen 2050 netto een CO2-neutraal energiebedrijf te zijn bij het maken van al onze producten. Ten tweede zijn we van plan om de CO2-intensiteit, of Net Carbon Footprint, van de energieproducten die we verkopen tegen 2050 met 100% te verminderen, in lijn met de ontwikkelingen in de samenleving. En ten derde willen we onze klanten helpen om te verduurzamen . We verwachten ook dat we in de loop van de tijd ons aanbod zullen bijstellen om de bedrijven te bedienen die tegen 2050 zelf een netto-nuluitstoot hebben.

Nog steeds hulp nodig?

Neem contact met ons op

Wilt u zich bij ons aansluiten?

Neem contact op om u bij ons aan te sluiten
Mogelijk gemaakt door Zendesk