close modal icon

Select your preferred language

Terug naar Hulpcentrum

Waarom richt Shell zich op de uitstoot van haar toeleveringsketen?

  1. Wij willen, in 2050 of eerder, een energiebedrijf zijn met netto nul uitstoot, in lijn met de ontwikkelingen in de samenleving*. Daarmee wil Shell tegemoetkomen aan de behoefte van haar klanten voor schonere energie, die ook aansluit bij de maatschappelijke en milieueisen.
  2. Met onze huidige bedrijfsplannen gaan we dat niet halen en daarom moeten we veranderen. Om deze ambitie te verwezenlijken, is een ongekende samenwerking nodig in alle facetten van Shells activiteiten, inclusief onze toeleveringsketen. Waar we samenwerken met onze leveranciers en klanten om alternatieve energieoplossingen aan te bieden en gezamenlijk innovatieve antwoorden te ontwikkelen op de huidige energie-uitdagingen.
  3. Voor het beheer van energie en de CO2-voetafdruk is een geïntegreerde en duidelijk gedefinieerde strategie nodig, zodat het hele ecosysteem van Shell een gemeenschappelijk doel nastreeft. De energietransitie kan alleen worden bereikt als we allemaal een gezamenlijke visie volgen.

Nog steeds hulp nodig?

Neem contact met ons op

Wilt u zich bij ons aansluiten?

Neem contact op om u bij ons aan te sluiten
Mogelijk gemaakt door Zendesk