close modal icon

Select your preferred language

Terug naar Hulpcentrum

Zal Shell deze gegevens gebruiken om de eigen emissies in de toeleveringsketen te kwantificeren of zullen deze gegevens in de toekomst ook worden gebruikt bij de selectie van leveranciers?

  1. Met behulp van de gegevens op de Hub krijgen we meer inzicht in de uitstoot van onze toeleveringsketen. Het belangrijkste doel van de Hub is om leveranciers en klanten in staat te stellen hun eigen ambities voor emissiereductie te bepalen en in te schatten, terwijl ze tegelijkertijd leren van ervaringen uit andere sectoren.
  2. In de toekomst kunnen we de CO2-emissieprestaties in overweging nemen als onderdeel van onze contractstrategie.

Nog steeds hulp nodig?

Neem contact met ons op

Wilt u zich bij ons aansluiten?

Neem contact op om u bij ons aan te sluiten
Mogelijk gemaakt door Zendesk